รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพบนกำแพง โครงการ “รด. SMART ฉลาดคิด มีจิตอาสา”

เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2019 19:16 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำทีมนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมการประกวดวาดภาพบนกำแพง ในโครงการ “รด. SMART ฉลาดคิด มีจิตอาสา” ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร. กรุงเทพมหานคร. ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับมอบเกียรติบัตร และภาพที่ระลึก
จากพลตรี ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผู้บัญชาการ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562