การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2019 19:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากลและการเตรียมการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ และนางดวงจันทร์ อาจศัตรู เป็นวิทยากร โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมโชติปาโล ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ.2562