เรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยTianjin Polytechnic สาธารณรัฐประชาชนจีน

เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2019 19:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนจำนวน 8 คนเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยTianjin Polytechnic เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 11-24 ตุลาคม 2562 จำนวน 14 วัน โดยมีครูเสาวนิต เดชคง และครูอัฐพร สมบูรณ์เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนตลอดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดให้นักเรียนได้เรียนภาษาจีนในชั้นเรียนกับชาวต่างชาติ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนที่สำคัญ และทัศนศึกษาทั้งในเมืองเทียนจินและเมืองปักกิ่ง เช่น พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์เมืองเทียนจิน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณ เป็นต้น