การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในเครือข่ายเทพศิรินทร์ “ครูคือใคร”

เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2019 20:56 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้ส่งข้าราชการครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ครูคือใคร ใครคือครูเทพศิรินทร์” ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และบรุ๊คไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง