ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2019 11:49 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนแถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมโชติปาโล ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562