ภาพกิจกรรมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เขียนเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2019 18:48 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20