การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2019 19:43 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ โอกาสนี้นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒