กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2019 19:51 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตยโดยคณะกรรมการบริหารนักเรียนและงานคณะสี กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงประดิษฐ์ มิตรสายน้ำ การจัดทำกระทงจิตอาสามอบให้แก่วัดในชุมชน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562