การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 4

เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2019 21:07 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 4 ประกอบด้วยนายสุวิทย์ มุ่งหมาย นางอรพินท์ สุวรรณลพ และนางนงลักษณ์ สละบัวเลย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองเครือข่าย ผู้แทนชุมชน รวมทั้งคณะครูและนักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ณ หอประชุมโชติปาโล ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562