รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันวงดนตรี School Band music Conntest

เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2019 21:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงดนตรี School Band music Conntest มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรจาก รศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ครูณัฏฐนันท์ แย้มนิยม และคณะครูดนตรีสากลทุกคน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562