อบรมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2019 9:53 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมอบรม TO BE NUMBER ONE และห้องเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันพัฒนาบุคคลากร วัดไร่ขิง ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562