สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2019 22:20 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเปิดสอบพร้อมกันกับสนามอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูนนทวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๒ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อ่านคำปราศรัยของแม่กองธรรมสนามหลวง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นผู้เข้าสอบ และมีคณะสงฆ์จากอำเภอบางกรวย และคณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒