วันพ่อแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2019 22:25 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาโมลยานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒