โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2019 22:28 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชลและพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก กิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย การวิ่ง Fartlek ศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชลและพุทธอุทยานมาฆบูชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562