ค่ายเครือข่ายรำเพย ครั้งที่ ๑๐

เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2019 22:31 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ” เครือข่ายรำเพย ครั้งที่ ๑๐” โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ โดยมีโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์ โครงการ “เทพฯ เป็นหนึ่ง” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒