“เทพฯ นนท์เกมส์” ครั้งที่ 22

เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2019 9:58 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “เทพฯ นนท์เกมส์” ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562