“กราบคารวะและขอพร องคมนตรีและคณะมนตรี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563”

เขียนเมื่อ 2 มกราคม 2020 9:03 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


19 ธันวาคม 2562 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน และคณะครู พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ากราบคารวะขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 จากท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี (นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ 2502-04) ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ และเข้าเยี่ยมคารวะคณะมนตรีเทพศิรินทร์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมย์ และคุณประสาน ตันประเสริฐ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในโอกาสนี้ได้อวยพรและมอบของที่ระลึกปีใหม่ แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์