ค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส <>

เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2020 13:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาฝรั่งเศส <<Allez en France!>> ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส และส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาฝรั่งเศสนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสผ่านเพลง เกม การทำขนมฝรั่งเศส la crêpe การสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นการบูรณาการภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ณ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563