กิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา

เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2020 21:11 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน เหนือท้องฟ้าของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 13.30 น. ผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงแบบดอปโซเนียน(Dobsonian Telescope) และแว่นตากรองแสง โดยการสนับสนุนจากกองทุนท่อน้ำไทยเพื่อเทพฯนนท์