กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2020 13:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school DSN) จัดกิจกรรม รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ในโรงเรียน งดรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนนำไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ณ ลานกีฬาสุขศรีการประชาร่วมใจ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563