ชนะเลิศการตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2020 18:55 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ The Next Merchandise  ในโครงการสัปดาห์วิชาการและวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563