DSN OPEN HOUSE 2019

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2020 15:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่เทพฯ นนท์ 2562 (DSN OPEN HOUSE 2019) เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จสู่สาธารณชน อาทิ นิทรรศการวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนประถมศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน และผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563