วันครู 16 มกราคม 2563

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2020 15:35 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชีย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และแสดงความยินดีแก่ นางประเทือง รุ่งโรจน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง (เย็นประเสริฐ) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563