๑๙ มกราคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2020 15:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ครบ ๒๗ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีอุปการคุณ โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓