โครงการลับสมอง ประลองปัญญา (Pre-test)

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2020 15:46 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดโครงการลับสมองประลองปัญญา (Pre-test) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อทดสอบความรู้ก่อนสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563