จังหวัดสะอาด

เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2020 10:38 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู งานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school DSN) ร่วมประชุมและลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ( MOU) การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตามนโยบาย “ จังหวัดสะอาด “ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563