การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชายและหญิง ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 19:49 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


วันที่ 26 มกราคม 2563 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วย รองฯสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และครูวรรธนะ คำสอนทา หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในขณะฝึกมี ผกท.ว่าที่ร้อยเอกเอนก แก้วเทพ ผกท.พงษ์ศักดิ์ พันสุข ให้การกำกับดูแลตลอดการฝึกภาคสนาม