เตรียมความพร้อมสู่การสอบ PAT7.4 ภาษาจีน

เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 19:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการ “ติวสอบ PAT7.4 ภาษาจีน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน จำนวน 143 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก อาจารย์เมธา วามวาณิชย์ (อ.อี้) จากโรงเรียนภาษาจีน อ.อี้ เป็นวิทยากรในการบรรยาย