งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “ลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ เทิดไท้จอมราชัน มุ่งมั่นจิตอาสา พัฒนาชาติไทย”

เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 20:00 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “ลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์เทิดไท้จอมราชัน มุ่งมั่นจิตอาสา พัฒนาชาติไทย” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความมีระเบียบวินัย และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ อาทิ การเดินสวนสนาม การแสดงกายบริหารประกอบไม้ง่าม การแสดงรอบกองไฟ และทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น