รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน

เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 20:03 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20


เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในโอกาสนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนางสาววรารัตน์ วงโพธิสาร ม.4/10 เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท