ภาพกิจกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชายและหญิง ประจำปีการศึกษา 2562

เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 20:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20