รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทยระดับชาติ

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 20:17 น. | หมวดหมู่ : , | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมารยาทไทย ประกอบด้วย 1.น.ส เนตรนภา สุวรรณทัศน์ ม.4/8 2.นายนิติภูมิ ศรีอินทร์ ม.4/2
3.นายวิทวัฒน์ นาคูน 4.ด.ช. อัษฏวุธ เพิ่มพิณทอง ม.2/9 ควบคุมดูแลโดยครูแสงจันทร์ ปัญญาสุข ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื้อวันที่ 30 มกราคม 2563