การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 20:20 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรม รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ณ วัดแคนอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลปรากฏว่า การสวดมนต์หมู่ฯ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และการบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้สิทธิเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคทั้ง 3 รายการ โดยมีพระครูศรีสิทธิการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดแคนอก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563