วันมาฆบูชา

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 20:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในโอกาสวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้ผ่องใส โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกิจกรรม ณ ลานกีฬาโมลยานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓