รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 20:25 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นำนักเรียนเข้ารับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปีที่ ๖๗ วัดเขมาภิรตาราม ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓