TO BE NUMBER ONE เทพฯนนท์

เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2020 21:01 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๐ประจำปี ๒๕๖๓ ในนามตัวแทนจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย นายพงศธร บุนนาค นางสาวฐิติรัตน์ เนียมเนตร ม.5/9 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี