รางวัลธุรกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น

เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2020 7:31 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการจัดทำธุรกิจ ภายใต้โครงการ JA Company Program ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นต์ ประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้ทดลองเป็นผู้ประกอบการจากการตั้งบริษัทจำลอง โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 กิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้าเกต์เวย์ เอกมัย
ช่วงที่ 2 กิจกรรมการนำเสนอผลงานและผลการดำเนินงานของธุรกิจ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
ผลปรากฎว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลการจัดทำธุรกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวัน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563