รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563

เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2020 7:43 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20
นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดูแลและพูดคุยกับผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563