ศึกษาดูงานการบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2020 20:14 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงานการบริหารงานโครงการห้องเรียนพิเศษ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ให้มีมาตรฐานสากล