ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ ประเภททั่วไป และสำรอง)

เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2020 18:56 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ดาวน์โหลด : 0ประกาศม.3เดิมประเภทความสามารถพิเศษ.pdf (ขนาด 84KB)


ดาวน์โหลด : 1ประกาศผลการคัดเลือกนักรียนม.3เดิมเรียนต่อความสามารถพิเศษ.pdf (ขนาด 36KB)


ดาวน์โหลด : 2ประกาศม.3เดิมเรียนต่อม.4-ประเภททั่วไป.pdf (ขนาด 70KB)


ดาวน์โหลด : 3ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนม.3เดิมเรียนต่อ-ประเภททั่ว.pdf (ขนาด 292KB)


ดาวน์โหลด : 4ประกาศม.3เดิมประเภทสำรองทั่วไป.pdf (ขนาด 71KB)


ดาวน์โหลด : 5ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนม.3เดิมเรียนต่อ-สำรอง.pdf (ขนาด 92KB)