ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2020 11:50 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนของท่านว่าอยู่ห้องเรียนใดและ สแกน QR Code ของห้องเรียน

เข้ากลุ่มห้องเรียนพบกับครูที่ปรึกษาเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2563

รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลด : 1.pdf (ขนาด 495KB)

รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด : 4.pdf (ขนาด 365KB)