คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางประหัน ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2020 18:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางประหัน ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE บูรณาการร่วมกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste DSN ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี