อบรมครูสร้างสื่อออนไลน์

เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2020 19:33 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen
นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีจัดอบรมการสร้างสื่อออนไลน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรม  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563