ภาพกิจกรรมรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2020 21:33 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen