มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โคโรนา​ 2019

เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2020 7:08 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ดาวน์โหลด : 22292_ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียน.pdf (ขนาด 2.6MB)