รำลึกชาตกาล…พระสุนทรโวหาร (ภู่)

เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2020 11:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรมรำลึกชาตกาล…พระสุนทรโวหาร (ภู่) เพื่อสดุดีและเผยแพร่ผลงานกวีเอกของไทย โดยเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และจัดประกวดแต่งกลอนสุภาพในห้วข้อ “เรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓