รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี. จัดโดย Space Inspirium

เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2020 11:28 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเนตรอัปสร กากแก้ว จากการได้รับรางวัลชมเชย โดยส่งผลงานวาดภาพระบายสีเข้าประกวด ในหัวข้อ “message from space” จัดโดย อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) อำเภอศรีราชา. จังหวัดชลบุรี. ประกาศผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563