โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2020 8:55 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR Placement Test) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ก่อนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคนในระบบออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย