โครงการอบรมห้องเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด และอบายมุข บูรณาการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2020 11:22 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมนักเรียนแกนนำโครงการอบรมห้องเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด และอบายมุข บูรณาการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องธงชัย เย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี