มุทิตาคารวัญชลี…แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์

เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2020 12:45 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดกิจกรรม “มุทิตาคารวัญชลี…แด่อัญมณีศรีเทพฯ นนท์” ในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย
นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางมยุรี ทุนทวีทรัพย์
นางณัฏฐมณฑ เทศนาบุญ
นางสาวปรานอม ปิ่นทองน้อย
นางลัดดาวัลย์ ภู่ศรี
โดยมีนายวิภาส สุชาติล้ำพงศ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหาร คณะครูเก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโชติปาโล เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓